Powiat

Informacje ogólne
Gospodarka
Ekologia
Historia
Turystyka i agroturystyka
Kultura
Sport i rekreacja

Władze powiatu

Rada Powiatu
Zarząd Powiatu

Starostwo Powiatowe

Lokalizacja
Wydziały Starostwa
Formularze

Gminy Powiatu

Sokółka
Dąbrowa Białostocka
Janów
Korycin
Krynki
Kuźnica
Nowy Dwór
Sidra
Suchowola
Szudziałowo

Kultura -> Zespoły ludowe, chóry i orkiestry

Zespoły ludowe

Janów – zespół ludowy „Krosienko”

Ludowy zespół śpiewaczy „Krosieńko” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie powstał w 1996 roku. Występują w nim janowskie tkaczki dywanów dwuosnowowych, stąd też nazwa związana z tkactwem. Obecnie zespól liczy sześć osób.

Celem zespołu jest wyszukiwanie starych piosenek ludowych i pieśni obrzędowych, śpiewanych kiedyś w okolicach Janowa i przybliżenie ich piękna współczesnym. Zespół przyjął również za cel dokumentowanie miejscowego folkloru w postaci zapisów tekstu a także na taśmach magnetofonowych i wideo.

„Krosienko” opracowało około 100 dawnych utworów, m. in. Piosenki ludowe i obrzędowe związane z dawną tradycją na wsi oraz pieśni religijne.

Występuje na uroczystościach gminnych oraz na powiatowych i wojewódzkich przeglądach zespołów folklorystycznych.

W roku 2003 zespół występował na międzynarodowym przeglądzie „Wiosenne Kolędowanie z Konopielką” w Knyszynie, gdzie w nagrodę został zakwalifikowany do nagrania prezentowanego programu na płycie kompaktowej zawierającej konopielki innych wytypowanych przez jury zespołów.

Członkowie zespołu „Krosienko” są znanymi artystkami ludowymi tkającymi tradycyjną techniką piękne dywany dwuosnowowe. Są również „ambasadorkami” janowskiej gminy.

Ich tkaniny można spotkać w muzeach w każdym regionie Polski, w wielu galeriach w kraju a także za granicą. Są to tkaniny nagradzane w konkursach organizowanych corocznie przez janowski ośrodek kultury pod patronatem Ministerstwa Kultury, Marszałka Województwa Podlaskiego i Fundacji „Cepelia” w Warszawie.

Janowskie tkaczki uczestniczą również w licznych targach i festiwalach sztuki ludowej w różnych, często odległych miastach Polski, gdzie niejednokrotnie demonstrują technikę tkania na ręcznych krosnach.

Tkaniny i pokazy tkania można obejrzeć również w ich pracowniach na SZLAKU TRADYCYJNEGO RĘKODZIEŁA LUDOWEGO PODLASIA oraz w IZBIE TKACTWA DWUOSNOWEGO w janowskim ośrodku kultury.

Dewiza zespołu „Krosienko” jest „ocalić od zapomnienia” miejscowy folklor i tradycje rękodzieła ludowego.

 

Stanisława Kowalczuk
Kierownik Zespołu „Krosienko”
 

 
„DWORZANKI”

Zespół folklorystyczny „Dwodzanki” z kol. Chilmony gmina Nowy Dwór został złożony wiosną 1976 roku przez nieżyjącą już panią Olgę Kalenik. W chwili założenia zespół liczył 4 osoby. Były to panie: Kalenik Olga, Krawczuk Jadwiga, Borko Halina, Janucik Halina. W początkowo zespół „Dworzanki” brał udział w uroczystościach dożynkowych prezentują wieńce dożynkowe w takich miejscowościach jak Jaczno, Lipsk w którym zajął pierwsze miejsce za wieniec świętojański. Brał udział w przeglądach folklorystycznych zespołów muzycznych w m. Jasionówka, Sokółka, Bielsk Podlaski oraz Hajnówka gdzie była prezentowana piosenka białoruska.

Na początku lat 80-tych skład osobowy zespołu został powiększony do ośmiu osób. Repertuar zespołu „Dworzanki” opiera się głównie na tradycyjnych tekstach piosenek białoruskich przekazywanych z pokolenia na pokolenie do których same komponują muzykę. W latach 80-tych i 90-tych zespół „Dworzanki” uczestniczył w Przeglądach Rejonowych i Wojewódzkich Piosenki Białorukiej odnosząc sukcesy artystyczne m.in. drugie oraz trzecie miejsce na Przeglądzie Piosenki Białoruskiej w Białymstoku. obecnie zespół „Dworzanki” bierze czynny udział w imprezach kulturalnych organizowanych na terenie gminy, powiatu oraz województwa prezentując wieńce dożynkowe oraz piosenkę białoruską. Do największych osiągnięć zespołu w ostatnich latach należy zaliczyć udział w dożynkach:

  • 2001 - trzecie miejsce za wieniec, na Dożynkach Wojewódzkich w Krypnie;

  • 2002 – specjalne wyróżnienie Wojewody Podlaskiego za wieniec na dożynkach wojewódzkich w Rajgrodzie,

  • pierwsze miejsce za wieniec dożynkowy w Dożynkach Powiatowych w Kuźnicy Białostockiej;

  • 2003 – drugie miejsce za wieniec na Dożynkach Powiatowych w Starej Rozedrance,

  • drugie miejsce za wieniec dożynkowy w Dożynkach Wojewódzkich w Drohiczynie.

Obecny skład zespołu „Dworzanki”: Janucik Halina – przewodnicząca zespołu, Szczerbacz Nadzieja, Szczerbacz Anna, Janucik Irena, Woroniecka Halina, Borko Halina, Borys Nadzieja, Połubińska Maria.


 

 
Zespół regionalny ”Dębina”- Dąbrowa Białostocka
 

Chóry

Chór Seniorów „Sokólskie Wrzosy”-Sokółka
Chór Seniorów „Pogodna Jesień”- Krynki
Chór Seniorów „Epoka”- Korycin
Chór Seniora „Dąbrowiacy”
 
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Strona główna BIP:
www.bip.gov.pl

Związek Powiatów Polskich
Strona Główna

Jednostki organizacyjne

Wykaz szkół i placówek
Powiatowy Urząd Pracy
Powiatowy Zarząd Dróg
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Powiatowe służby, inspekcje i straże
Służba zdrowia
"Ziemia Sokólska"
 
 
Mapa serwisu
Archiwum
 

Przetargi

Komunikaty