Multilanguage

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Designed by:
SiteGround web hosting SG
Strona główna
Uwaga
 • Informacja o plikach "cookies"

  Ta strona może używać plików "cookies". Masz prawo do indywidualnych ustawień swojej przegladarki internetowej.

  podstawa prawna

Witamy w Powiecie Sokólskim
Wyścig 3. maja 2015 roku
 
Dzień otwarty w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej PDF Drukuj
poniedziałek, 27 kwietnia 2015 14:54

Dzień otwarty w ZS w Dąbrowie Białostockiej
27 kwietnia 2015 roku grupa ponad 140 gimnazjalistów odwiedziła Zespół Szkół im. Generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej. Uczniowie ostatnich klas przybyli z gimnazjów w Dąbrowie Białostockiej, Lipsku, Nowym Dworze, Różanymstoku, Augustowie, Sokółce i Jaświłach. Zaprezentowana została oferta Liceum Ogólnokształcącego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej  w Dąbrowie Białostockiej. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż w prezentacji klasy mundurowej wspierali szkołę jej partnerzy, czyli Podlaski Oddział Straży Granicznej – Placówka w Nowym Dworze, 18 Pułk Rozpoznawczy   z Białegostoku ora Wojewódzka Komenda Uzupełnień. Zaprezentowane zostały także wszystkie szkolne profile, przygotowana została część artystyczna w wykonaniu młodzieży i rozliczne konkursy dla gimnazjalistów.

Więcej…
 
Zebranie w sprawie scalenia gruntów. PDF Drukuj
poniedziałek, 27 kwietnia 2015 12:48

Zebranie w sprawie scalenia gruntów
W dniu 24 kwietnia 2015 r. odbyło się zebranie informacyjne mieszkańców wsi Orłowicze oraz miejscowości przyległych w sprawie planowanego scalenia gruntów pozostających w tzw. ,,szachownicy” na obiekcie ,,ORŁOWICZE”. W zebraniu wzięli udział: Starosta Sokólski – Pan Piotr Rećko oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku, Nadleśnictwa Czarna Białostocka i Starostwa Powiatowego w Sokółce.

Ze względu na duże zainteresowanie rolników, w zebraniu uczestniczyło 85 osób. Omówione zostały zasady wszczęcia i prowadzenia prac scaleniowych oraz zagadnienia dotyczące zagospodarowania terenu po scaleniu.

Wszystkim uczestnikom zebrania wręczono przygotowane druki w celu złożenia indywidualnych wniosków o objęcie ich gruntów postępowaniem scaleniowym.

Złożenie wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce powinno nastąpić do 15 maja 2015 r. Ilość złożonych przez zainteresowanych wniosków zadecyduje o tym, czy postępowanie scaleniowe na obiekcie ,,ORŁOWICZE” zostanie wszczęte.

Więcej…
 
„Byli dzielni w swym wysiłku …” PDF Drukuj
poniedziałek, 27 kwietnia 2015 12:28

ajowyVIII Podlaski Mityng w Biegach Przełch Olimpiad Specjalnych Suwałki 2015
Na VIII Podlaski Mityng w Biegach Przełajowych Olimpiad Specjalnych Suwałki 2015,15 kwietnia 2015 r. do Suwałk przyjechało ponad 70 zawodników z 7 klubów sportowych.  Klub Sportowy „Sokół” Olimpiad Specjalnych działający w SOSW w Sokółce reprezentowało 4 zawodników.

Suwałki powitały nas słońcem, a organizatorzy uśmiechem. Po ceremonii otwarcia zawodnicy przeszli na miejsce startu. Nasi sportowcy biegli na dystansie 400 m. w 3 kategoriach wiekowych. Rywalizacja była bardzo emocjonująca. Zawodnicy dali z siebie wszystko, aby wypaść jak najlepiej.

Więcej…
 
Zakończenie roku szkolnego w klasach 3 w LO PDF Drukuj
poniedziałek, 27 kwietnia 2015 11:28
Zakończenie roku szkolnego w klasach 3 w LO
W piątek 24 kwietnia w szkolnej hali sportowej Zespołu Szkół w Sokółce odbyła się wyjątkowa uroczystość- zakończenie roku szkolnego w klasach III. 119 uczniów odebrało świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego i opuściło mury naszej szkoły. Na apelu w formie pamiątkowych dyplomów i nagród książkowych nagrodzono tych najlepszych: za wysokie wyniki w nauce, reprezentowanie szkoły w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, aktywną pracę na rzecz klasy i szkoły oraz w szkolnym wolontariacie, a także za sukcesy sportowe. Starosta Sokólski, pan Piotr Rećko, również przyznał nagrody dla najlepszych absolwentów. Otrzymali je:
Więcej…
 
Stypendia Pomostowe 2015/2016 PDF Drukuj
piątek, 24 kwietnia 2015 14:01

Stypendia Pomostowe

Rozpoczęła się edycja Programu skierowanego do tegorocznych maturzystów szkół ponadgimnazjalnych, którzy rozpoczną naukę na magisterskich studiach dziennych realizowanych w trybie jednostopniowym lub dwustopniowym i pochodzących w rodzin byłego pracownika ppgr.

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2015 r. i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

- dostaną się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;

Więcej…
 
Jak uczyć dzieci optymizmu i pomóc im odnieść sukces? PDF Drukuj
piątek, 24 kwietnia 2015 13:22

Bibliotek Publiczna W Sokółce

Biblioteka Publiczna w Sokółce zaprosiła czytelników na spotkanie z pedagogiem Arturem Brzezińskim - konsultantem Cenrum Edukacji Nauczycieli, ph. Jak uczyć dzieci optymizmu i pomóc im odnieść sukces?

Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość przyjrzenia się bliżej m.in.:
- różnicom pomiędzy postawami życiowymi optymistów i pesymistów,
- wpływowi optymistycznego sposobu wyjaśniania rzeczywistości na sukces dziecka,

Więcej…
 
Konkurs "Superfirmy 2015" PDF Drukuj
piątek, 24 kwietnia 2015 09:29

Powiatowy Urząd Pracy

W dniu 16 kwietnia 2015 r. rozpoczęła się szósta edycja Rankingu „Superfirmy 2015” organizowanego przez „Gazetę Współczesną”, którego współorganizatorem jest Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku - Instytucja Pośrednicząca II Stopnia POKL. Ranking ma na celu wyłonienie najlepszych firm województwa podlaskiego kierujących się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Nadmienić należy, iż jest to jedyny w Polsce ranking dla spółek odpowiedzialnych społecznie prowadzony na poziomie województwa. Do tej pory nagrodzonych zostało kilkadziesiąt przedsiębiorstw – miko, małych, średnich i dużych – ze wszystkich powiatów naszego regionu.

Więcej…
 
Zajęcia psychoedukacyjne w szkole PDF Drukuj
piątek, 24 kwietnia 2015 08:08

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sokółce

W dniu 20.04.2015 roku w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Lipinie pedagog Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sokółce przeprowadził zajęcia psychoedukacyjne pt. „Komunikacja słowna i bezsłowna". Uczestniczyli w nich uczniowie klasy IV i V. Zajęcia miały na celu uświadomienie uczestnikom komunikacji słownej i bezsłownej oraz uczenie zachowań, które ułatwiają porozumiewanie się. Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu wykonując proponowane ćwiczenia i zabawy.  Na zakończenie zajęć uczniowie przeprowadzili dialog stosując cechy dobrej komunikacji.

 

Więcej…
 
Dobre praktyki współpracy z wolontariuszami - wizyta studyjna PDF Drukuj
czwartek, 23 kwietnia 2015 11:49

Podlaska Sieć Wolontariatu

„Dobre praktyki w zakresie upowszechniania wśród organizacji pozarządowych i instytucji publicznych modelu współpracy z wolontariuszami, a także certyfikowania organizacji i instytucji przyjaznych wolontariuszom”

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnej trzydniowej wizycie studyjnej pod tytułem: „Dobre praktyki w zakresie upowszechniania wśród organizacji pozarządowych i instytucji publicznych modelu współpracy z wolontariuszami, a także certyfikowania organizacji i instytucji przyjaznych wolontariuszom” odbywającej się wśród organizacji i instytucji współpracujących z wolontariuszami w Warszawie.

Więcej…
 
Pracodawca Przyjazny Rodzinie PDF Drukuj
czwartek, 23 kwietnia 2015 11:36

partnerstwo lokalne

Realizatorzy Projektu „Partnerstwo Lokalne na rzecz zatrudnienia przyjaznego rodzinie” zapraszają pracodawców z sektora MSP zatrudniających pracowników na umowę o pracę, prowadzących działalność na obszarze województwa podlaskiego do udziału w konkursie: „PRACODAWCA PRZYJAZNY RODZINIE”.

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy i najlepszych doświadczeń praktycznych w zakresie stosowania rozwiązań sprzyjających godzeniu pracy z życiem rodzinnym pracowników poprzez wyróżnianie organizacji, które odnoszą sukcesy w tym obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Więcej…
 
Obowiązek utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych PDF Drukuj
czwartek, 23 kwietnia 2015 11:20

rów melioracyjny

Szanowni Państwo
Właściciele urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, rolnicy oraz użytkownicy gruntów rolnych i użytków zielonych

Starosta Sokólski przypomina o ciążącym obowiązku polegającym na bieżącej konserwacji i utrzymaniu rowów oraz innych urządzeń melioracji szczegółowych. Obowiązek utrzymywania we właściwym stanie w/w urządzeń wynika wprost z art. 77 ust. 1 ustawy  z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469) według, którego konserwacja urządzeń należy do właścicieli (użytkowników) nieruchomości, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej - do tej spółki.

Więcej…
 
Informacja dotycząca naboru wniosków na wyposażenie stanowiska pracy. PDF Drukuj
czwartek, 23 kwietnia 2015 08:56

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce informuje, iż w związku z nowymi wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w projekcie Aktywizacja osób młodych  pozostających  bez  pracy  w  powiecie  sokólskim (I) Aktywna młodzież realizowanym w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) nie będzie możliwości refundowania kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy.

Aktualnie urząd nie posiada środków na ww. formę aktywizacji.

W przypadku pozyskania dodatkowych środków Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce poinformuje w odrębnym komunikacie o terminie kolejnego naboru wniosków na ww. formę wsparcia.

Więcej…
 
Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie pn. „Aktywna młodzież” realizowanym w ramach PO WER PDF Drukuj
czwartek, 23 kwietnia 2015 08:48

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce przystępuje do realizacji projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sokólskim (I) pn. „Aktywna młodzież” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany będzie w okresie 01.04.2015r. do 31.12.2015r.

Więcej…
 
Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie z KFS PDF Drukuj
czwartek, 23 kwietnia 2015 08:44

Powiatowy Urząd Pracy

Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników w wieku co najmniej 45 lat


Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce zachęca do składania wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

Więcej…
 
Sokólski rynek pracy na koniec marca 2015r. PDF Drukuj
czwartek, 23 kwietnia 2015 08:38

Powiatowy Urząd Pracy

Liczba osób bezrobotnych na koniec marca 2015r. wynosiła 4400 osób. W porównaniu do lutego 2015r. zmniejszyła się o 106 osób, zaś porównując do marca 2014r. zmniejszyła się o 616 osób. Liczba osób  nowo rejestrujących się w marcu 2015r. wynosiła 305 i była na podobnym poziomie co w  marcu 2014r., natomiast  liczba wyrejestrowanych osób bezrobotnych wynosiła 411 i była o 55 osób niższa w stosunku analogicznego okresu roku ubiegłego

Liczba uprawnionych do zasiłku na koniec marca 2015r. wynosiła 291 osób ( 6,6 %) ogółu zarejestrowanych osób bezrobotnych. W analogicznym okresie roku ubiegłego liczba osób uprawnionych wynosiła 308.

Więcej…
 
Jak motywować dzieci do nauki PDF Drukuj
czwartek, 23 kwietnia 2015 08:13

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sokółce

W dniu 16.04.2015 roku w Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce pedagog Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej przeprowadził spotkanie z rodzicami uczniów klas IV na temat "Motywujemy dzieci do nauki". Uczestniczyło w nim 42 rodziców oraz 3 nauczycieli. Podczas spotkania wykorzystano elementy pracy warsztatowej, aby uaktywnić przybyłych. Rodzice wysłuchali krótkiego wykładu, z którego dowiedzieli się, co sprzyja rozwijaniu motywacji u dzieci.

Więcej…
 
Światowy Dzień Ziemi PDF Drukuj
środa, 22 kwietnia 2015 14:12

Światowy Dzień Ziemi

22 kwietnia w 192 krajach obchodzone jest największe ekologiczne święto świata - Światowy Dzień Ziemi. Tegoroczne obchody  będzie pod hasłem - „Z energią zmieńmy źródła” poświęcone będą promocji odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.

„Dzień Ziemi obchodzony jest w momencie równonocy wiosennej na Półkuli Północnej, czyli w dniu równonocy jesiennej na Półkuli Południowej. Ten dzień wyróżnia się tym, że na całej planecie dzień trwa tyle samo, co noc. Równonoc wiosenna w starożytnych kulturach rolniczych wiązała się ze świętem rodzącego się życia. Współcześnie podkreśla się, że jest to dzień swoistej równowagi mogącej pomóc w odrzuceniu wzajemnych różnic między ludźmi odmiennych ras i religii. Niezależnie od wyznawanej wiary czy przynależności etnicznej, wszyscy przedstawiciele Homo sapiens dzielą między siebie tę samą planetę, która - według organizatorów Dnia Ziemi - jest naszym wspólnym dobrem.

Więcej…
 
XV Mityng Lekkoatletyczny PDF Drukuj
środa, 22 kwietnia 2015 13:27

Zespoł Szkół w Suchowoli

Dnia 17 kwietnia 2015 roku odbył się na obiektach sportowych Szkoły Podstawowej, Zespołu Szkół i Gimnazjum w Suchowoli XV Mityng lekkoatletyczny o Puchary Starosty Sokólskiego i Burmistrza Suchowoli. Rywalizacja była prowadzona w skoku wzwyż, pchnięciu kulą i biegu na 60m. Startowali uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu sokólskiego. Dla szkół podstawowych i gimnazjalnych były to jednocześnie eliminacje powiatowe do Finału Grupy Północnej Igrzysk i Gimnazjady w skoku wzwyż i pchnięciu kulą.

Więcej…
 
Ekologiczny sukces ucznia sokólskiego LO PDF Drukuj
środa, 22 kwietnia 2015 12:06

laureat konkursu ekologicznego

18 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku odbył się finał okręgowy XXX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Wśród ponad 70 uczestników znaleźli się uczniowie LO im. M. Kopernika w Sokółce: Anna Sienkiewicz z kl. 3c (profil medyczny) oraz Piotr Ryszkiewicz z kl. 1C (profil medyczny). Po zakończeniu części pisemnej 12 uczniów z najlepszymi wynikami zostało zakwalifikowanych do części ustnej. Do tej dwunastki wszedł Piotrek Ryszkiewicz, który ostatecznie po części ustnej zajął III miejsce w okręgu i będzie reprezentował nasze województwo podczas eliminacji centralnych, które odbędą się w czerwcu w Warszawie.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 35

Dzisiaj jest: Wtorek
28 Kwietnia 2015
Imieniny obchodzą
Arystarch, Maria, Paweł, Przybyczest,
Waleria, Witalis

Do końca roku zostało 248 dni.
Zodiak: Byk
poprzednim miesiącu kwiecień 2015 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 14 1 2 3 4 5
week 15 6 7 8 9 10 11 12
week 16 13 14 15 16 17 18 19
week 17 20 21 22 23 24 25 26
week 18 27 28 29 30
ON - LINE
Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości 

Odwiedziny

125707
DziśDziś18
WczorajWczoraj266
W tygodniuW tygodniu284
W miesiącuW miesiącu5323
Od 16 XI 2012rOd 16 XI 2012r125707
Twoje IP:_174.129.64.33
purchase final cut pro x cheap adobe premiere pro cc 2014 rosetta stone software discount
generic viagra pharmacy tadalafil tablets from india tadalafil in india
  ibuprofen prezzo lamisil senza ricetta venlafaxine pharmacie
 • buy publisher 2010 cheap camtasia windows 7 cost oem
  1. paxil discount coupon proscar 5 mg cheap over the counter similar to cephalexin
  levitra generico online viagra fabrique en inde pastilla levitra